عکس خیابان محوی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان محوی تهران

خیابانی در تهران

خیابان محوی در منطقه 13 تهران واقع شده‌است و از محله صفا عبور می‌کند. خیابان محوی محله صفا به معابر مهمی مانند پیروزی، کنارگذر پیروزی، صفا شرقی، افسری آذر، خشکبارچی و همچنین ادیب طوسی متصل گردیده است.


neshan logo