عکس خیابان باقری - پرواز تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان باقری - پرواز تهران

خیابانی در تهران

خیابان باقری - پرواز در منطقه 13 تهران واقع شده‌است و از محله‌های چهارصد دستگاه و زاهد گیلانی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند مرکز رهیاری اجتماعی رسالت در آن واقع شده‌اند.
خیابان باقری - پرواز به معابر مهمی مانند پیروزی، کنارگذر پیروزی، صفا شرقی، زینتی افخم، پرواز و همچنین باقری متصل گردیده است.


neshan logo