عکس خیابان عبادت مشهد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان عبادت مشهد

خیابانی در مشهد

خیابان عبادت در منطقه 5 مشهد واقع شده‌است و از محله شهرک مهرآباد عبور می‌کند. خیابان عبادت محله شهرک مهرآباد به معابر مهمی مانند بلوار مفتح شرقی و مهرآباد متصل گردیده است.


neshan logo