عکس پل سرداران شهید وصالی تهرانی
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران بسیج، شهیدان سرباز
category

پل سرداران شهید وصالی تهرانی

خیابانی در تهران

پل سرداران شهید وصالی تهرانی در منطقه 14 تهران واقع شده‌است و از محله قصر فیروزه 1 عبور می‌کند. پل سرداران شهید وصالی تهرانی یکی از معابر اصلی محله قصر فیروزه 1 در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد. پل سرداران شهید وصالی تهرانی محله قصر فیروزه 1 به معابر مهمی مانند بزرگراه بسیج، کنارگذر بسیج، هجرت، شرق و همچنین بزرگراه هجرت متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...