عکس خیابان شهید حسین قادری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شهید حسین قادری تهران

خیابانی در تهران

خیابان شهید حسین قادری در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران و شکوفه عبور می‌کند. خیابان شهید حسین قادری به معابر مهمی مانند 17 شهریور، ایران و همچنین مهدوی پور متصل گردیده است.


neshan logo