عکس پیاده‌راه پورسینا 25 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار مفتح شرقی، بلوار مفتح، پورسینا، پورسینا 25
category

پیاده‌راه پورسینا 25 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه پورسینا 25 از محله پورسینا مشهد عبور می‌کند. پیاده‌راه پورسینا 25 محله پورسینا به معابر مهمی مانند پورسینا متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پورسینا 23


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...