عکس تونل شهید آقاخانی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان اصفهان بزرگمهر، بین فرهنگیان و بهزاد
category

تونل شهید آقاخانی اصفهان

خیابانی در اصفهان

تونل شهید آقاخانی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است تونل شهید آقاخانی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان شهید صدوقی، انجمن داروسازان استان اصفهان و درمانگاه بیمارستان صدوقی در آن واقع شده‌اند.
تونل شهید آقاخانی به معابر مهمی مانند هشت بهشت غربی، آراسته، سپهبد قرنی، بزرگمهر، پاکوشک، رکن الدوله غربی، کارگری، شریف واقفی، فرهنگیان، 22 بهمن، نورباران، تونل بزرگمهر، هشت بهشت شرقی، امامزاده زید و همچنین بی سیم غربی متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های تونل شهید آقاخانی

category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای تونل شهید آقاخانی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...