عکس خیابان انصار شیراز

category خیابان انصار شیراز

خیابانی در شیراز

خیابان انصار در منطقه 1 شیراز واقع شده‌است و از محله زرهی - امیرکبیر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس شماره یک در آن واقع شده‌اند. خیابان انصار محله زرهی - امیرکبیر به معابر مهمی مانند بلوار استقلال، بلوار بعثت، مصلی نژاد، 2 کوهبر، کوهبر، نمازی و همچنین شهید مجتبی آقایی متصل گردیده است.