عکس خیابان قدیری تهران
category

خیابان قدیری تهران

خیابانی در تهران

خیابان قدیری در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. خیابان قدیری به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، استاد حسن بنا شمالی و همچنین بنی هاشم متصل گردیده است.