عکس خیابان مصطفی خمینی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان مصطفی خمینی تهران

خیابانی در تهران

خیابان مصطفی خمینی در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران، بهارستان، بازار تهران، ارگ - پامنار، امامزاده یحیی و شهید هرندی عبور می‌کند. خیابان مصطفی خمینی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان دکتر سپیر، حمام کشوریه و سلیمانیه، مجلس قدیم و بهزیستی شهید ملت دوست در آن واقع شده‌اند.
خیابان مصطفی خمینی به معابر مهمی مانند 15 خرداد، چراغ برق، مولوی، امیرکبیر، ابن سینا، صاحب جمع و همچنین علامه شریف رضی متصل گردیده است.


category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

category

فروشگاه زنجیره‌ای

neshan logo