عکس تونل امیرکبیر تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران تونل امیرکبیر
category

تونل امیرکبیر تهران

خیابانی در تهران

تونل امیرکبیر در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های جابری، نیکنام، شکوفه، آبشار، دژکام، امامزاده یحیی، ایران و چهارصد دستگاه عبور می‌کند. تونل امیرکبیر یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مرکز رسیدگی به امور مساجد در آن واقع شده‌اند.
تونل امیرکبیر به معابر مهمی مانند درودیان، نیکنام، عزیزی، نورصالحی، کرمان، امیرکبیر، شکوفه، احمدی، ایران، گوته، 17 شهریور، ری، امام علی، جنوب، کنارگذر بزرگراه امام علی، بزرگراه امام علی و همچنین کنارگذر پیروزی متصل گردیده است.


اماکن مهم تونل امیرکبیر

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...