عکس تونل امیرکبیر تهران مشاهده در نقشه نشان
category

تونل امیرکبیر تهران

خیابانی در تهران

تونل امیرکبیر در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران، جابری، شکوفه، چهارصد دستگاه، نیکنام، دژکام، آبشار و امامزاده یحیی عبور می‌کند. تونل امیرکبیر یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مرکز رسیدگی به امور مساجد ناحیه امام خمینی در آن واقع شده‌اند.
تونل امیرکبیر به معابر مهمی مانند بزرگراه امام علی، امام علی، جنوب، کنارگذر بزرگراه امام علی، امیرکبیر، چراغ برق، ری، امیرکبیر، کنارگذر پیروزی، 17 شهریور، شکوفه، نیکنام، درخشان، درودیان، کرمان، نورصالحی، ایران، گوته، عزیزی، شیخ الرئیس و همچنین احمدی متصل گردیده است.


neshan logo