عکس خیابان گوته تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان گوته تهران

خیابانی در تهران

خیابان گوته در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران، شکوفه و آبشار عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند مرکز رسیدگی به امور مساجد ناحیه امام خمینی و اداره ورزش و جوانان جنوب شرق تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان گوته به معابر مهمی مانند امیرکبیر، تونل امیرکبیر، 17 شهریور، درخشان، ایران و همچنین احمدی متصل گردیده است.


neshan logo