عکس کنارگذر بزرگراه امام علی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران امام علی، تقاطع صفا
category

کنارگذر بزرگراه امام علی تهران

خیابانی در تهران

کنارگذر بزرگراه امام علی در منطقه 13 تهران واقع شده‌است و از محله‌های شکیبا، آهنگران، جابری، نیکنام، شاهین، صفا، زاهد گیلانی، چهارصد دستگاه و شهید اسدی عبور می‌کند. کنارگذر بزرگراه امام علی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شهرداری منطقه 13، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 13 و مرکز رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی در آن واقع شده‌اند.
کنارگذر بزرگراه امام علی به معابر مهمی مانند پاسدار گمنام، تکیه اکبرآبادی، الله دادی، شکوری، شهرابی فراهانی، درودیان، نیکنام، شیخ الرئیس، عزیزی، کرمان، تونل امیرکبیر، امام علی، شمال، امام علی، جنوب، افسری آذر، امام علی، جنوب، صفا شرقی، مرتجایی، بزرگراه امام علی، کنارگذر پیروزی و همچنین پیروزی متصل گردیده است.


category

فروشگاه‌های کنارگذر بزرگراه امام علی

category

داروخانه‌های کنارگذر بزرگراه امام علی

category

آشپزخانه‌های کنارگذر بزرگراه امام علی

category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنارگذر بزرگراه امام علی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...