عکس خیابان امیرکبیر تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان امیرکبیر تهران

خیابانی در تهران

خیابان امیرکبیر در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران، شکوفه و آبشار عبور می‌کند. خیابان امیرکبیر یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد.
خیابان امیرکبیر به معابر مهمی مانند تونل امیرکبیر، 17 شهریور، درخشان و همچنین گوته متصل گردیده است.


neshan logo