عکس خیابان سهیل تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان سهیل تهران

خیابانی در تهران

خیابان سهیل در منطقه 3 تهران واقع شده‌است و از محله شیراز عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند ساختمان شاهد مخابرات منطقه تهران ، پست برق 63 یوسف آباد و مخابرات تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان سهیل محله شیراز به معابر مهمی مانند شیرازی و برزیل غربی متصل گردیده است.


neshan logo