عکس خیابان اقبال لاهوری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان اقبال لاهوری تهران

خیابانی در تهران

خیابان اقبال لاهوری در منطقه 13 تهران واقع شده‌است و از محله‌های نظام آباد، شهید اسدی و صفا عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند چاپخانه دولتی ایران در آن واقع شده‌اند.
خیابان اقبال لاهوری به معابر مهمی مانند دماوند، صفا شرقی، خشکبارچی و همچنین مرتجایی متصل گردیده است.


neshan logo