عکس بلوار گیلان رشت مشاهده در نقشه نشان
category

بلوار گیلان رشت

خیابانی در رشت

بلوار گیلان از محله گلسار رشت عبور می‌کند. بلوار گیلان محله گلسار به معابر مهمی مانند بلوار توحید، بلوار گلایل، بلوار اصفهان، 179 و همچنین استاد معین متصل گردیده است.


category

کترینگ و آشپزخانه

neshan logo