عکس خیابان مهدوی پور تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مهدوی پور تهران

خیابانی در تهران

خیابان مهدوی پور در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران و شکوفه عبور می‌کند. خیابان مهدوی پور به معابر مهمی مانند 17 شهریور، ایران، شهید حسین قادری و همچنین احمدی متصل گردیده است.


neshan logo