عکس خیابان کاوه تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کاوه تهران

خیابانی در تهران

خیابان کاوه در منطقه 9 تهران واقع شده‌است و از محله مهرآباد جنوبی عبور می‌کند. خیابان کاوه محله مهرآباد جنوبی به معابر مهمی مانند جاده قدیم کرج، بزرگراه فتح، سعیدی، جنوب، سلطانی، دانشگاه هوایی شمالی، مسیح خواه و همچنین جندقی متصل گردیده است.


neshan logo