عکس خیابان کاظمی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کاظمی تهران

خیابانی در تهران

خیابان کاظمی در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کوثر و طیب عبور می‌کند. خیابان کاظمی به معابر مهمی مانند 17 شهریور، طیب و همچنین لرزاده متصل گردیده است.


neshan logo