عکس خیابان یوسف آباد تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان یوسف آباد تهران

خیابانی در تهران

خیابان یوسف آباد در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله یوسف آباد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران نارمک در آن واقع شده‌اند.
خیابان یوسف آباد محله یوسف آباد به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید همت، بزرگراه کردستان، کنارگذر همت، بیگی، ایرانشناسی و همچنین اسدآبادی متصل گردیده است.


neshan logo