عکس خیابان آریایی پور تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان آریایی پور تهران

خیابانی در تهران

خیابان آریایی پور در منطقه 14 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران و شکوفه عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند شهرداری منطقه 14 ناحیه 1، کانون اتحادیه آموزشگاههای رانندگی و شهرداری ناحیه یک منطقه 14 در آن واقع شده‌اند.
خیابان آریایی پور به معابر مهمی مانند مجاهدین اسلام، پیروزی، کنارگذر پیروزی، 17 شهریور، کیا و همچنین اقوامی متصل گردیده است.


neshan logo