عکس خیابان ابوریحان تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ابوریحان تهران

خیابانی در تهران

خیابان ابوریحان در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فلسطین - انقلاب، آذربایجان و دانشگاه تهران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند دفتر خدمات دولت در آن واقع شده‌اند.
خیابان ابوریحان به معابر مهمی مانند جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، لبافی نژاد، وصال شیرازی، نظری، روانمهر، شهدای ژاندارمری و همچنین کشور دوست متصل گردیده است.


neshan logo