عکس خیابان مشهدی رحیم تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مشهدی رحیم تهران

خیابانی در تهران

خیابان مشهدی رحیم در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های قیام و کوثر عبور می‌کند. خیابان مشهدی رحیم به معابر مهمی مانند بزرگراه محلاتی، قیام، خراسان، تمدن، بیگلو تهرانی و همچنین رضوی شرقی متصل گردیده است.


neshan logo