عکس خیابان فرشادی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان فرشادی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان فرشادی در اصفهان واقع شده‌است. خیابان فرشادی به معابر مهمی مانند نشاط، استانداری، هشت بهشت غربی، مجید روشن خواه، حمید آرام، بکتاش و همچنین آیت الله خراسانی متصل گردیده است.


neshan logo