عکس خیابان ناطق نوری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ناطق نوری تهران

خیابانی در تهران

خیابان ناطق نوری در منطقه 5 تهران واقع شده‌است و از محله باغ فیض عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند شهرداری ناحیه 3 منطقه 5 در آن واقع شده‌اند. خیابان ناطق نوری محله باغ فیض به معابر مهمی مانند بزرگراه اشرفی اصفهانی، بیست و دوم بهمن و همچنین قانع متصل گردیده است.


neshan logo