عکس خیابان مجاهدین اسلام تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مجاهدین اسلام تهران

خیابانی در تهران

خیابان مجاهدین اسلام در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران، دروازه شمیران، شکوفه و صفا عبور می‌کند. خیابان مجاهدین اسلام یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند سینما شکوفه، بیمارستان شفا یحیائیان، بیمارستان شهید دکتر معیری، سینما میلاد، شهرداری منطقه 12، معاونت اجرایی جنوبشرق برق تهران بزرگ، منطقه برق مولوی، تامین اجتماعی شعبه شهید مدرس، روزنامه جمهوری اسلامی و تعزیرات حکومتی استان تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان مجاهدین اسلام به معابر مهمی مانند ابن سینا، پیروزی، 17 شهریور، زرین خامه، ایران، قائن، دانشسرا، آریایی پور، استنکافی، رحمانی پور و همچنین آجانلو متصل گردیده است.


category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

neshan logo