عکس بلوار نواب یزد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان یزد یزد شهید صدوقی شمالی، پل نواب، تقاطع کیوان
category

بلوار نواب یزد

خیابانی در یزد

بلوار نواب از محله‌های آبشاهی، خرمشاه، پل نواب، آزمایشگاه مرکزی و سر دوراه یزد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره اماکن یزد، اداره تشخیص هویت، اداره آگاهی یزد و کانون بازنشستگان کشوری استان یزد در آن واقع شده‌اند.
بلوار نواب به معابر مهمی مانند بهشتی، زمانی و همچنین شهید صدوقی شمالی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...