عکس بلوار نواب یزد مشاهده در نقشه نشان
category

بلوار نواب یزد

خیابانی در یزد

بلوار نواب از محله‌های سر دوراه، پل نواب، آبشاهی، آزمایشگاه مرکزی و خرمشاه یزد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره آگاهی یزد، اداره اماکن یزد و اداره تشخیص هویت در آن واقع شده‌اند.
بلوار نواب به معابر مهمی مانند شهید مطهری، بهشتی، شهید صدوقی شمالی و همچنین زمانی متصل گردیده است.


neshan logo