عکس پیاده‌راه نورین تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران شمشیری، سلطانی، نورین
category

پیاده‌راه نورین تهران

خیابانی در تهران

پیاده‌راه نورین در منطقه 9 تهران واقع شده‌است و از محله مهرآباد جنوبی عبور می‌کند. پیاده‌راه نورین محله مهرآباد جنوبی به معابر مهمی مانند سلطانی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پارک


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...