عکس خیابان شیراز جنوبی، شمال تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شیراز جنوبی، شمال تهران

خیابانی در تهران

خیابان شیراز جنوبی، شمال در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله شیراز عبور می‌کند. خیابان شیراز جنوبی، شمال محله شیراز به معابر مهمی مانند بزرگراه کردستان، آیینه وند، بیگی، شیراز جنوبی و همچنین ایرانشناسی متصل گردیده است.


neshan logo