عکس خیابان 2 نمازی شیراز مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان 2 نمازی شیراز

خیابانی در شیراز

خیابان 2 نمازی در منطقه 1 شیراز واقع شده‌است خیابان 2 نمازی به معابر مهمی مانند انصار و نمازی متصل گردیده است.

neshan logo