عکس خیابان 15 متری طالقانی تهران
category

خیابان 15 متری طالقانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان 15 متری طالقانی در منطقه 15 تهران واقع شده‌است و از محله شهرک رضویه عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پیک‌مجید در آن واقع شده‌اند. خیابان 15 متری طالقانی محله شهرک رضویه به معابر مهمی مانند بزرگراه امام رضا، کنارگذر بزرگراه امام رضا و همچنین اسکندرلو متصل گردیده است.