عکس خیابان کنارگذر سعیدی تهران
category

خیابان کنارگذر سعیدی تهران

خیابان در تهران

خیابان کنارگذر سعیدی در منطقه 19 تهران واقع شده‌است و از محله‌های صادقیه، دولتخواه شمالی، اسماعیل آباد، شهید رجایی و نعمت آباد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند (پایانه نعمت آباد- پایانه بوتان) در آن واقع شده‌اند.
خیابان کنارگذر سعیدی به معابر مهمی مانند بزرگراه سعیدی، بزرگراه آیت الله سعیدی، سهیل، بلوار استاد شهریار، شکوفه، برادران شکری، نامدار، طالقانی، پیروز شمالی و همچنین پونه متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان کنارگذر سعیدی