عکس خیابان شوش تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شوش تهران

خیابانی در تهران

خیابان شوش در منطقه 15 تهران واقع شده‌است و از محله‌های شوش، راه آهن، کوثر، شهید هرندی، طیب، باغ آذری، تختی - خانی آباد و جوادیه (زمانی) عبور می‌کند. خیابان شوش یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کل راه آهن تهران، دروازه غار، ورزشگاه شهید مظلومیان و اداره رفاه راه آهن در آن واقع شده‌اند.
خیابان شوش به معابر مهمی مانند بهداری، ری، رجایی، خیام، وحدت اسلامی، کارگر جنوبی، ولیعصر، فدائیان اسلام، صاحب جمع، شیخ محمدی، 17 شهریور، یزدی، بروجردی، بخارایی، تختی، خطیب، شریفی، رجعتی، مرسلی، صابونیان، ایوانی، کثیری، حمداللهی اکرم، کاخ جوانان شوش، غمخوار، امام موسی صدر، پیمانی، هرندی، غلامی، ارج، علیزاده، مظاهری، مشهدی حسن، نیلی و همچنین جهانیان متصل گردیده است.


neshan logo