عکس خیابان خاقانی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان خاقانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان خاقانی در منطقه 7 تهران واقع شده‌است و از محله امجدیه - خاقانی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند خانه خسرو افشار - ستاد سمن های شهر تهران و ستاد رمز گشای کارت سوخت ناحیه مرکز در آن واقع شده‌اند.
خیابان خاقانی محله امجدیه - خاقانی به معابر مهمی مانند انقلاب اسلامی، پل روشندلان و همچنین سمیه متصل گردیده است.


neshan logo