عکس خیابان شهبازی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شهبازی تهران

خیابانی در تهران

خیابان شهبازی در منطقه 13 تهران واقع شده‌است و از محله‌های دروازه شمیران و صفا عبور می‌کند. خیابان شهبازی به معابر مهمی مانند کفایی امانی، 17 شهریور، اسپندی، منتظری، سرابی و همچنین ادیب طوسی متصل گردیده است.


neshan logo