عکس بلوار شهید شیرودی اراک
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان مرکزی اراک بلوار شهید شیرودی، بین قدوسی و امانی راد
category

بلوار شهید شیرودی اراک

خیابانی در اراک

بلوار شهید شیرودی در منطقه 2 اراک واقع شده‌است و از محله خرم عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و کارگزاری آگاه در آن واقع شده‌اند.
بلوار شهید شیرودی محله خرم به معابر مهمی مانند کنارگذر شهیدان رجایی - هپکو، نوزده دی، کندی، شیرودی، خرّم، خرم، قدوسی، شریعتی، چهار سرباز و همچنین امام خمینی متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های بلوار شهید شیرودی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...