عکس بلوار مفتح شرقی مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

بلوار مفتح شرقی مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار مفتح شرقی در منطقه 5 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های موعود، پورسینا، شهرک مهرآباد، مهدی آباد و ثامن عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پایانه میامی در آن واقع شده‌اند.
بلوار مفتح شرقی به معابر مهمی مانند جاده میامی، پورسینا 17، عبادت، مهدی آباد، بلوار کرامت، مفتح شرقی 29، اروند، پورسینا، شهید کارگر راضی، میامی 15 و همچنین میامی 17 متصل گردیده است.


neshan logo