عکس بلوار مفتح شرقی مشهد
category

بلوار مفتح شرقی مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار مفتح شرقی در منطقه 5 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های موعود، پورسینا، شهرک مهرآباد، مهدی آباد و ثامن عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پایانه میامی در آن واقع شده‌اند.
بلوار مفتح شرقی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید بابانظر، جاده میامی، کنارگذر بزرگراه بابانظر، پورسینا 17، عبادت، مهدی آباد، بلوار کرامت، مفتح شرقی 29، شهید محور، اروند، پورسینا، شهید کارگر راضی، میامی 15 و همچنین میامی 17 متصل گردیده است.