عکس خیابان قیام تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان قیام تهران

خیابانی در تهران

خیابان قیام در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های بازار تهران، قیام و شهید هرندی عبور می‌کند. خیابان قیام یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شهرداری منطقه 12 ناحیه 5 در آن واقع شده‌اند.
خیابان قیام به معابر مهمی مانند ری، مولوی، 17 شهریور، سعیدی، مشهدی رحیم و همچنین عجب گل متصل گردیده است.


neshan logo