category بلوار میرزا بابایی تهران

خیابانی در تهران

بلوار میرزا بابایی در منطقه 5 تهران واقع شده‌است و از محله پونک عبور می‌کند. بلوار میرزا بابایی محله پونک به معابر مهمی مانند بزرگراه ستاری، بزرگراه اشرفی اصفهانی، همیلا، عدل شمالی، فلاح زاده، سردار جنگل، شاهد و همچنین ایران زمین شمالی متصل گردیده است.