عکس خیابان حجت اهواز
category

خیابان حجت اهواز

خیابانی در اهواز

خیابان حجت از محله زیتون کارمندی اهواز عبور می‌کند. خیابان حجت محله زیتون کارمندی به معابر مهمی مانند زیتون، زاهد، زمرد، بلوار توحید و همچنین مناطق متصل گردیده است.