عکس بلوار سمیه رشت
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان گیلان رشت بلوار سمیه، بین 132 و 130
category

بلوار سمیه رشت

خیابانی در رشت

بلوار سمیه از محله گلسار رشت عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان گلسار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان در آن واقع شده‌اند.
بلوار سمیه محله گلسار به معابر مهمی مانند 122، بلوار گلایل، بلوار دیلمان غربی و همچنین بلوار گلسار متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...