عکس خیابان مشهدی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مشهدی تهران

خیابانی در تهران

خیابان مشهدی در منطقه 16 تهران واقع شده‌است و از محله‌های نازی آباد و تختی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند حسن در آن واقع شده‌اند.
خیابان مشهدی به معابر مهمی مانند رجایی، نیکنام، کارگر سامانی، نیکومرام، خدایاری، بدلی گیوی و همچنین شیر محمدی متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان مشهدی

neshan logo