عکس خیابان مهرآباد مشهد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مهرآباد مشهد

خیابانی در مشهد

خیابان مهرآباد در منطقه 5 مشهد واقع شده‌است و از محله شهرک مهرآباد عبور می‌کند. خیابان مهرآباد محله شهرک مهرآباد به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید بابانظر، کنارگذر بزرگراه بابانظر، عبادت، شهید کارگر راضی، میامی 15 و همچنین میامی 17 متصل گردیده است.


neshan logo