عکس خیابان علیزاده تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان علیزاده تهران

خیابانی در تهران

خیابان علیزاده در منطقه 22 تهران واقع شده‌است و از محله زیبادشت عبور می‌کند. خیابان علیزاده محله زیبادشت به معابر مهمی مانند بزرگراه آزادگان، کنارگذر آزادگان، گلبانگ، زیبادشت و همچنین گلستان سوم متصل گردیده است.


neshan logo