عکس خیابان کاظمی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کاظمی تهران

خیابانی در تهران

خیابان کاظمی در منطقه 14 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران، جابری و شکوفه عبور می‌کند. خیابان کاظمی به معابر مهمی مانند 17 شهریور، شکوفه، صمدی، کابلی و همچنین ابراهیمی متصل گردیده است.


neshan logo