عکس خیابان مدنی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان مدنی تهران

خیابانی در تهران

خیابان مدنی در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله‌های نظام آباد، گرگان، خواجه نصیر - حقوقی، دهقان، وحیدیه، تسلیحات، فدک، شارق و دروازه شمیران عبور می‌کند. خیابان مدنی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان امام حسین (ع)، مرکز مخابرات شهید نظری، اداره کل امور مالیاتی شرق تهران، سینما مهر شاهد، شهرداری ناحیه منطقه 8، اداره مالیات شرق تهران، مدیریت بحران منطقه 8 شهرداری، شهرک مخابرات و پایانه میدان رسالت در آن واقع شده‌اند.
خیابان مدنی به معابر مهمی مانند بزرگراه امام علی، انقلاب اسلامی، سبلان جنوبی، گلشن دوست، سبلان شمالی، خواجه نصیرالدین طوسی، گلبرگ غربی، جانبازان غربی، حیدری، محمدی، مازندران، قجاوند، مسعود بخت آزاد، فتحنایی، بخشی فرد، یزدی، محمودی، احمد امامی، اسماعیل بزرگیان، مهران پور، فتاحی، رجبی و همچنین شجاع الدین داوودی متصل گردیده است.


neshan logo