عکس خیابان مدنی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مدنی تهران

خیابانی در تهران

خیابان مدنی در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله‌های نظام آباد، گرگان، خواجه نصیر - حقوقی، دهقان، وحیدیه، تسلیحات، فدک، شارق و دروازه شمیران عبور می‌کند. خیابان مدنی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان امام حسین (ع)، مرکز مخابرات شهید نظری، اداره کل امور مالیاتی شرق تهران، سینما مهر شاهد، شهرداری ناحیه منطقه 8، مدیریت بحران منطقه 8 شهرداری، اداره مالیات شرق تهران و شهرک مخابرات در آن واقع شده‌اند.
خیابان مدنی به معابر مهمی مانند بزرگراه امام علی، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، میدان رسالت، انقلاب اسلامی، سبلان جنوبی، گلشن دوست، سبلان شمالی، مسیل باختر، خواجه نصیرالدین طوسی، گلبرگ غربی، جانبازان غربی، کنارگذر گلشن دوست، حیدری، محمدی، مازندران، قجاوند، سمنگان، مسعود بخت آزاد، فتحنایی، بخشی فرد، شهید حسین صفایی، یزدی، محمودی، احمد امامی، اسماعیل بزرگیان، مهران پور، فتاحی، رجبی و همچنین شجاع الدین داوودی متصل گردیده است.


neshan logo