عکس خیابان کابلی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کابلی تهران

خیابانی در تهران

خیابان کابلی در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های ایران و شکوفه عبور می‌کند. خیابان کابلی به معابر مهمی مانند 17 شهریور، کاظمی و همچنین ایرانلو متصل گردیده است.


neshan logo