عکس خیابان ایتالیا تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ایتالیا تهران

خیابانی در تهران

خیابان ایتالیا در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله دانشگاه تهران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان شهید مصطفی خمینی، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اداره آموزش و پرورش منطقه 6، ستاد اقامه نماز استان تهران، بورس جهت توقیف و تسویه سهام و موزه تصاویر معاصر در آن واقع شده‌اند.
خیابان ایتالیا محله دانشگاه تهران به معابر مهمی مانند وصال شیرازی، فلسطین، قدس، پورسینا و همچنین نادری متصل گردیده است.


category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

neshan logo