عکس پل حافظ تهران مشاهده در نقشه نشان
category

پل حافظ تهران

خیابانی در تهران

پل حافظ در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فردوسی و شیخ هادی عبور می‌کند. پل حافظ یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند پردیس سینمایی چارسو، بیمارستان نجمیه، بیمارستان مروستی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت درمان علوم پزشکی تهران در آن واقع شده‌اند.
پل حافظ به معابر مهمی مانند حافظ، جمهوری اسلامی، حافظ، هاتف، نوفل لوشاتو، غزالی و همچنین سیمی متصل گردیده است.


neshan logo